realnor

Jens Marius Andresen, CEO Forvaltning og Anniken Svaborg Sørensen, leder økonomisk forvaltning

FORVALTNING

Investering i næringseiendom handler ikke bare om avkastning, men om å ivareta alle de praktiske og formelle oppgavene knyttet til din eiendom og eierselskap. Overlat forvaltningen til oss. Vi tar vare på eiendommen din som om den er vår egen. Og ettersom Realnor er blant de mindre aktørene, blir du en viktig kunde for oss og får derfor en tettere oppfølging.

En eiendom i god teknisk
stand gir økt verdi
Kristoffer Gjersvik, forvalter
  • Vi følger opp alle serviceavtaler og teknisk drift
  • Bestiller og følger opp vedlikeholdsarbeid og reparasjoner
  • Ajourfører tegninger og FDV-dokumentasjon
  • Følger opp offentlige myndighetskrav og pålegg – som f.eks. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), brannlovgivning og lov om tilsyn med elektriske anlegg
  • Bistår ved ny oppmåling av eiendommen etter NS
  • Utarbeider vedlikeholdsplan i forbindelse med budsjettarbeid
  • Budsjetterer felleskostnadene og sikrer god eierstyring og kostnadskontroll
  • Sikrer at eiendommens forsikringsforhold til enhver tid er i orden
  • Sikrer at ev akutte problemer blir løst hurtig og effektivt ved hjelp av eksternt kontaktnett
  • Bistår utleiefunksjonen med kreative og gode eiendomsfaglige løsninger som støtter forhandlingene med nye og eksisterende leietakere
  • Prosjektleder bygge- og renoveringsprosjekter
  • Utarbeidelse av budsjetter i samarbeid med gårdeier
  • Rapportering
  • Ansvar for kontraktsforvaltning og utfakturering av leie og felleskostnader
  • Inndriving av utestående fordringer
  • Betalinger
  • Avregninger av felleskostnader
  • Løpende regnskapsførsel
  • Revisjon
  • Selvangivelse
  • Bistand ved transaksjoner - kjøpesumsberegninger og pro/contra-oppgjør
  • Tilrettelegging og gjennomføring av styremøter og generalforsamlinger
  • Arkivansvar
Vi er et autorisert regnskapsbyrå med spesialkompetanse innen næringseiendom
Anniken Svaborg Sørensen, leder økonomisk forvaltning
Vi setter oss i din stol og tar
ansvaret fra A til Å
Jens Marius Andresen, leder forvaltning
  • Vi kartlegger potensialet i eiendommen, utreder muligheter for utvidelser og endret bruk som vil øke eiendommens verdi
  • Tar ansvar for styring av utviklingsarbeider fra tilbud til ferdigstillelse
  • Reforhandler eksisterende leiekontrakter, samt utleie av ledige arealer
  • Påser at leiekontraktenes bestemmelser etterleves
  • Representerer eier i møte med leietakerne