realnor

Henning Andersen, Fredrik Liebak Rasmussen og Jon Morten Nilsen, ledergruppen Energihuset

ENERGIRÅDGIVNING

Som gårdeier møter du et økende press fra leietakerne om lavere energikostnader. Samtidig har bankene et stadig større fokus på energiklassifisering av bygg for å yte lån eller gi bedre lånebetingelser. Parallelt vil EU snart innføre sitt direktiv om bygningers energiytelse, som skjer for at Europas samlede klimamål skal oppnås.

Energirådgivning gir lavere
kostnader og økt bærekraft
Fredrik Liebak Rasmussen, daglig leder Energihuset
  •  

  •  

Kartleggingen kan vise potensielt
store besparelser
Jon Morten Nilsen, rådgiver
Vi peker på konkrete tiltak og
hva du sparer
Henning Andersen, rådgiver
  •  

  •  

Både banker og myndigheter krever
at du viser energiforbruket
Jon Morten Nilsen, rådgiver