realnor

Thor Bjørdal, partner prosjektfinansiering og Erik Dagslett, partner prosjektfinansiering

PROSJEKTFINANSIERING

Realnor tilrettelegger for finansiering og investering i næringseiendom rettet mot profesjonelle investorer. Vi er involvert i hele verdikjeden fra identifisering og kjøp, realisering av forretningsplan og salg av eiendommen/prosjektet. Gjennom analyse av eiendom og utviklingsmuligheter tilrettelegger vi for prosjekter som skal gi en optimal avkastning for våre investorer. Vi jobber i tett relasjon med forvaltningsdivisjonen i Realnor.

Ansatte