realnor
En eiendom i god teknisk stand øker
verdien på den
Kristoffer Gjersvik, forvalter
  • Vi følger opp alle serviceavtaler og teknisk drift.
  • Bestiller og følger opp vedlikeholdsarbeid og reparasjoner
  • Ajourfører tegninger og FDV-dokumentasjon
  • Følger opp offentlige myndighetskrav og pålegg – som f.eks. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), brannlovgivning og lov om tilsyn med elektriske anlegg.
  • Bistår ved ny oppmåling av eiendommen etter NS
  • Utarbeider vedlikeholdsplan i forbindelse med budsjettarbeid
  • Budsjetterer felleskostnadene og sikrer god eierstyring og kostnadskontroll
  • Sikrer at eiendommens forsikringsforhold til enhver tid er i orden
  • Sikrer at ev akutte problemer blir løst hurtig og effektivt ved hjelp av eksternt kontaktnett
  • Bistår utleiefunksjonen med kreative og gode eiendomsfaglige løsninger som støtter forhandlingene med nye og eksisterende leietakere
  • Prosjektleder bygge- og renoveringsprosjekter

ANSATTE

REFERANSER