realnor

Charlotte Christensen, leder utleie og Jørgen Ekker, leder transaksjon

NÆRINGSMEGLING

Næringslokaler er mer enn kvadratmeter, pris og gårsdagens rapporter. Det handler om å kjenne trendene i markedet og forstå hva de betyr for deg. Det er derfor vi liker å kalle oss eiendomsrådgivere, ikke bare næringsmeglere.

Hvordan kan nye lokaler gjøre deg
attraktiv for kunder og kandidater? 
Haakon Reed Larsen, leder leietakerrådgivning
 • Vi bistår med

  • Leietakerrådgivning innen kontor og retail
  • Behovsanalyse og etableringsstrategi
  • Søk og kartlegging av aktuelle alternativer i markedet
  • Utarbeidelse romprogram og kravspesifikasjon
  • Sammenstilling og analyser av alternativer i markedet
  • Forhandlings- og kontraktsbistand
  • Vi tilbyr utleietjenester innen kontor, lager og logistikk samt retail
  • Erfarne rådgivere med et svært kompetent analyseteam i ryggen
  • Bistand/rådgivning innenfor kommersiell utvikling av handelseiendom og optimalisering av leietakermiks
Vi tar de grepene som skal til for at lokalene
blir leid ut
Charlotte Christensen, leder utleie
En vellykket transaksjon krever solid innsikt, kreativitet og solide prosesser
Jarl Endre Egeland, Director Investments
  • Vi jobber innen alle segmenter som kontor, logistikk, retail, bygårder, hotell, transformasjon og utviklingsprosjekter
  • Vi løser oppdrag i hele landet og har god kunnskap om regionale markeder
  • Gjennom solide prosesser sørger vi for et vellykket resultat
  • Vi sitter tett på de fleste eiendomsinvestorene i det norske markedet
  • i 2022 gjennomførte vi 24 transaksjoner
  • Verdivurdering av næringseiendom, utviklingstomter og porteføljer
  • Internasjonalt anerkjente metodikker
  • Fleksible rapporteringsformer
  • RICS og REV sertifisert, og oppfyller dagens EU-direktiv
  • Vi reflekterer markedsverdien av alle type eiendomssegmenter, bl. a kontor, logistikk, retail, kombinasjonsbygg, bygårder, hotell og utviklingseiendommer
  • Verdivurdering av store og komplekse utviklingseiendommer, samt mindre tomtevurderinger som også kan benyttes i forbindelse med justering av festeavgift
  • Porteføljevurderinger
  • Desktop verdivurdering og/eller med rapport som beskriver marked, metodikk og alle forutsetninger som er lagt til grunn
  • Rådgivere med høy eiendomsfaglig kompetanse
En god verdivurdering sikrer den beste finansieringen
Petter Platou, leder verdivurdering & analyse