realnor
Vi er et autorisert regnskapsbyrå med spesialkompetanse innen næringseiendom
Heidi Kronberg, leder økonomisk forvaltning
  • Vi utarbeider budsjetter i samarbeid med gårdeier
  • Rapportering
  • Tar ansvar for kontraktsforvaltning og utfakturering av leie og felleskostnader
  • Driver inn utestående fordringer
  • Betaler inngående fakturaer
  • Avregner felleskostnader
  • Gjør løpende regnskapsførsel
  • Tar ansvar for regnskap og revisjon
  • Utarbeider selvangivelse
  • Bistår med kjøpesumsberegninger og pro/contra i transaksjoner
  • Tilrettelegger og gjennomfører styremøter og generalforsamlinger
  • Tar arkivansvar

ANSATTE