realnor

Juridisk


Selskapsfakta og konsesjoner
Realnor Prosjektfinans AS har kontor i Oslo og er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 930 216 275. 
Selskapet er underlagt tilsyn av Finanstilsynet og har tillatelse til å yte investeringstjenestene Mottak og formidling av ordre (Nr. 1), og Plassering av finansielle instrumenter der foretaket ikke avgir fulltegningsgaranti (Nr. 7). 

Se Konsesjonsregisteret Finanstilsynet her. 

Lydopptak av telefonsamtaler. Vi gjør oppmerksom på at Realnor Prosjektfinans AS tar lydopptak av alle telefonsamtaler med våre ansatte (inkl. mobiltelefon) som følge av lovkrav som gjelder verdipapirforetak i Norge. Opptakene vil bli lagret i minimum 3 år. For mer informasjon ta kontakt med selskapet.

Tap to interact
Tap to interact
Tap to interact
Tap to interact