realnor
En god verdivurdering sikrer den
beste finansieringen
Petter Platou, leder verdivurdering
  • Verdivurdering av næringseiendom, utviklingstomter og porteføljer
  • Internasjonalt anerkjente metodikker
  • Fleksible rapporteringsformer
  • RICS og REV sertifisert, og oppfyller dagens EU-direktiv
  • Vi reflekterer markedsverdien av alle type eiendomssegmenter, bl. a kontor, logistikk, retail, kombinasjonsbygg, bygårder, hotell og utviklingseiendommer
  • Verdivurdering av store og komplekse utviklingseiendommer, samt mindre tomtevurderinger som også kan benyttes i forbindelse med justering av festeavgift
  • Porteføljevurderinger
  • Desktop verdivurdering og/eller med rapport som beskriver marked, metodikk og alle forutsetninger som er lagt til grunn
  • Rådgivere med høy eiendomsfaglig kompetanse

ANSATTE